Reklama

V Pardubicích se setkali silničáři z celé republiky

  • 10. května 2022,
  • 22:44

Ve druhé polovině dubna se v sídle Správy a údržby silnic Pardubického kraje sešli zástupci správ a údržeb silnic jednotlivých krajů z celé republiky. Ti společně nejen hodnotili uplynulou zimní sezónu, řešili také problémy, které jim náročná doba přináší a se kterými se budou potýkat v následujícím období.

Reklama

Jednoznačně jsme se shodli v tom, že uplynulá zima byla extrémně náročná, a to pro všechny regiony,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Pro Pardubický kraj konkrétně to byla nejdražší zima v celé dosavadní historii, když náklady přesáhly částku 160 milionů korun.“ Za dobu existence krajské správy silnic, tedy od roku 2002 se přitom částka nutná na zajištění sjízdnosti silnic během zimy pohybovala v limitu devadesát až sto padesát milionů korun. Stejné poznatky mají i v ostatních krajích, situace se liší pouze ve velikosti jednotlivých regionů. Největší kraje se složitými klimatickými podmínkami, jako je například Kraj Vysočina, se dostaly až k šedesátimilionovým ztrátám, silničářům z malých krajů pak zima v rozpočtech způsobila ztrátu kolem dvaceti milionů korun.

U mnoha regionů zřizovatel, tedy kraj, silničářům ztrátu dorovnal tak, aby se jejich hospodaření nepropadlo do ztráty, v některých regionech silničářské organizace ztrátu vykázaly.

ZKUŠENOSTI S COVIDEM

K výměně zkušeností došlo i u dalšího velkého tématu, kterým byl a v budoucnu stále ještě může být covid. V některých krajích v době pandemie totiž došlo k uzavření celých cestmistrovství a krajští silničáři tak museli zajišťovat externí kapacity. Potíže způsobovaly nejen izolace přímo nakažených zaměstnanců, ale i jejich karantény v případě kontaktu s pozitivním člověkem. „I my jsme se dostali do situace, kdy muselo dojít na pomoc některým cestmistrovstvím, to jsme ale byli schopní vyřešit výpomocí od sousedních středisek,“ přiblížil konkrétní zkušenosti v Pardubickém kraji Němec. Pandemie, měla pochopitelně vliv na náklady, protože si vynutila změny minimalizující setkávání lidí na pracovištích nebo zvýšená hygienická opatření. Naštěstí ale situace nedošla nikde tak daleko, že by byla jakkoliv omezena údržba silnic. „To by samozřejmě mělo výrazný vliv na celkovou ekonomiku, protože uzavřené dopravní trasy by znamenaly v podstatě její zastavení,“ dodal k tomu 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

SLOŽITÉ HOSPODAŘENÍ

Rozhodně zajímavým tématem celorepublikového setkání silničářů v Pardubicích bylo ukládání infrastrukturních staveb do silničních těles. V této oblasti řešili zástupci správ a údržeb silnic problém, který vznikl centralizací velkých energetických společností, případně správců zařízení a sítí. Ti totiž řadu povinností převedli na své smluvní zhotovitele a ti, jakožto třetí subjekt nemohou se silničářskými organizacemi uzavírat smlouvy.

Velmi důležitou byla na setkání i otázka hospodaření a složité ekonomické situace. „U určitých komodit došlo k výpovědím, zejména u komodit, které jsou na bázi železa, na bázi kameniva, ale i třeba u posypové soli,“ vysvětlil ředitel Němec. Před silničáři v celé republice jsou tak nové soutěže na dodavatele, přičemž v současné turbulentní době je velmi složité předpokládat, jak se ceny budou vyvíjet. Panují přitom obavy, že soutěže mohou zůstat dokonce bez odpovědí, případně budou kontrakty vznikat za velmi vysoké ceny. Nejistota se netýká jen nákupu materiálu, ale také budování nových staveb. „Větší je u velkých staveb, které jsou rozloženy na delší dobu a vzniká problém se stanovením ceny v době podání nabídek,“ konstatoval náměstek hejtmana Kortyš. Enormní růst cen v současné době nedokáží pokrýt ani ve smlouvách nastavené valorizační mechanismy. A protože nikdo nechce dopustit, aby dodavatelské firmy byly vlivem okolností tlačeny v podstatě do bankrotu, je nutné hledat na úrovni vlády řešení, které bude v souladu se stávající legislativou. Na setkání se hovořilo o mechanismu, při kterém by statistický úřad v pravidelných intervalech zveřejňoval informace o průměrném růstu jednotlivých komodit a na základě toho, by se ceny stavební činnosti průběžně aktualizovaly.

NEDOSTATEK LIDÍ NEBO MATERIÁLU

Komplikace způsobují silničářům i další potíže, které současná doba přináší. Je to už naznačený nedostatek některých surovin či materiálů, ale také vlivem války snížený počet pracovních sil. Na mnoha stavbách v celé zemi se už projevil odchod zahraničních dělníků, které často nemá kdo nahradit. Naštěstí tento problém je, na rozdíl od inflace, řešitelný. „Se zpožděním dodávky stavebních prací v důsledku nedostupného materiálu nebo nedostatku lidských zdrojů si poradit dokážeme,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Tento problém pochopitelně zohledňujeme a pokud je to nezbytné a neohrožuje to společenskou objednávku nebo náklady, tak dodatky smluv posouváme termíny.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu