Reklama

Nejlépe loni třídili ve Zlaté Olešnici, Vernéřovicích a Hronově

  • 24. června 2024,
  • 13:42

Čistou obcí může být kterákoliv, kde mají upravenou zeleň, zametené ulice i chodníky a nikde se nepovaluje nepořádek. Ovšem jenom některá sídla Královéhradeckého kraje se mohou pyšnit oficiálním titulem Čistá obec. Jsou to ta, která uspějí ve stejnojmenné soutěži, která hodnotí, jak obyvatelé třídí odpad. Letos se její výsledky vyhlašovaly v krásných prostorách královéhradecké PETROF Gallery. Vítězi za rok 2023 se staly Zlatá Olešnice, Vernéřovice a Hronov.

Reklama

O hrdý titul Čistá obec soupeří v Královéhradeckém kraji každoročně všechna sídla, která jsou zapojená do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů. Nemusí se přihlašovat, účastníky jsou automaticky. Soutěž vyhlašuje a vyhodnocuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. „K vyhodnocení nejlépe třídících obcí dnes přistupujeme už po osmnácté, soutěž je tedy vlastně plnoletá. A během let svého trvání nám ukazuje, jak se přístup občanů k třídění odpadů v průběhu doby zlepšuje,“ říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek. „Stále tvrdím a opakuji, že nejlepší je vzniku odpadů předcházet. Je ale příjemné vidět, že odpad, který přece jenom jako společnost vyprodukujeme, umíme stále efektivněji třídit a následně zužitkovat. A že třídění je dnes v drtivé většině domácností už samozřejmé.

Třídění odpadů se už dostalo Čechům takříkajíc pod kůži a stalo se skutečně přirozenou součástí jejich života. Systém EKO-KOM využívá stále více obcí, aktuálně se jejich množství blíží dvěma stovkám nad šest tisíc. V nich žije 99 % celé české populace. „V loňském roce došlo po letech k propadu množství vzniklého obalového odpadu, kterého v celé zemi bylo přes milion a čtvrt tun. Díky systému se podařilo zrecyklovat nebo energeticky využít milion osmdesát čtyři tisíc tun. Pomáhá tomu dnes už více než 920 tisíc barevných nádob na tříděný odpad, které občané mohou využívat,“ konstatuje regionální manažer společnosti EKO-KOM Jiří Záliš. Zlepšování pomáhá důsledná propagace a popularizace třídění odpadů, a to nejen třeba právě prostřednictvím soutěže Čistá obec. V Královéhradeckém kraji se s tímto tématem oslovuje už nejmladší generace, a to prostřednictvím soutěže Třídíme s želvou Bellou. Odborné otázky pak řeší přímo v krajském městě červnová celorepubliková konference Odpady a obce. Letos se uskuteční už její pětadvacátý ročník.

ČISTÁ OBEC

V rámci Čisté obce mezi sebou soutěží všechna sídla kraje zapojená do systému zpětného odběru a využití obalových materiálů. Výsledky se hodnotí ve třech kategoriích podle počtu obyvatel, a to v kategorii do tří set obyvatel, v kategorii do dvou tisíc a kategorii nad dva tisíce obyvatel. Cenu si odnášejí tři nejlepší v každé kategorii. Vedle nich se oceňuje také Skokan roku, tedy obec, jejíž obyvatelé se meziročně v třídění odpadů nejvíc zlepšili. A jaké jsou tedy výsledky za rok 2023?

KATEGORIE DO 300 OBYVATEL

Budeme-li se chtít vydat za bronzovým z této kategorie, musíme do Hradce Králové, odtud do vesnice Osice, vedle které leží obec Osičky. Půl druhá stovka jejích obyvatel loni třídila tak, že to obci vyneslo třetí místo v soutěži Čistá obec. Těsně pod nejvyšším stupínkem skončil tentokrát pravidelný účastník vyhlašování nejlepších, obec Sedloňov z Orlických hor. I za vítězem kategorie je potřeba se vydat směrem na hory, a to konkrétně na Trutnovsko. Z prvního místa se totiž mohou radovat dvě stovky obyvatel Zlaté Olešnice. „Občany jsme u nás naučili třídit už před lety, kdy jsme rozdali do každé domácnosti tašky na separovaný odpad a motivovali jsme je k třídění tím, že díky tomu budeme mít méně komunálního odpadu a ušetříme peníze na místním poplatku,“ vysvětluje starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová. „Postupně jsme celý koncept dolaďovali a teď jsme změnili zásadní věc, zavedli jsme od začátku loňského roku systém door to door. Spolu s tím jsme zachovali i sběrná místa, jen místo pěti máme čtyři. Setkalo se to s velkým efektem. Dělala jsem si před tím průzkum v ostatních obcích, kde door to door systém zavedli, tam mi říkali, že mají třiceti až padesátiprocentní nárůst vytřídění jednotlivých komodit.“ Skokanem roku je v kategorii do tří set obyvatel obec Litoboř.

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL

Prostřední kategorie zahrnuje obce, které mají mezi třemi sty a dvěma tisíci obyvateli. Stejně jako mezi nejmenšími sídly, i tady najdeme bronzového finalistu na Královéhradecku. Jedná se o obec Jílovice. Ještě o něco lépe loni třídili v Třebihošti, obci o 450 obyvatelích, která leží nedaleko Dvora Králové nad Labem. Ovšem králem kategorie se tentokrát staly Vernéřovice. Tři stovky obyvatel obce rozkládající se na Broumovsku nedaleko hranice s Polskem už s úspěchy v soutěži Čistá obec zkušenosti má, vítězství tady slavili před třemi lety. Skokanem roku v kategorii středních obcí se tentokrát stala obec Neděliště známá především milovníkům historie a událostí kolem bitvy na Chlumu.

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL

Čtyři tisíce obyvatel Hostinného se loni mohlo radovat z vítězství, tentokrát ale město našlo ve své kategorii hned dva přemožitele. Svou druhou pozici z loňského roku si udrželo Vrchlabí, nikdo ale tentokrát neměl na šest tisíc obyvatel malebného Jiráskova města Hronova. Rodiště slavného spisovatele to s odpady umí. Nejenže město už má ve vitríně Odpadového Oskara za opakovanou nejmenší produkci směsného odpadu ze všech velkých měst kraje, třeba v roce 2022 si zástupci Hronova přišli na vyhlášení Čisté obce pro druhé místo. A to nebyl zdaleka jediný úspěch v tomto klání. „Už když jsme před šesti lety přišli na úřad, systém nakládání s odpady byl jednou z prvních věcí, které jsme změnili,“ popsal starosta Hronova Petr Koleta. „Nebyl v tom žádný systém, teď je to jasně dané, svoz jednou za čtrnáct dnů, navíc lidé dostali zdarma jednu popelnici od města na svoz plastů, všechny nádoby máme očipované. Zlepšil se i přístup sběrného dvora, ale hlavně jde o občany a o to, že oni se zlepšili.“ Podle starosty Kolety je zlepšování občanů v třídění odpadů důležité i pro plnění stále přísnějších podmínek legislativy. „Občany na to upozorňujeme. Čím méně se bude třídit, tím víc je to bude stát. Podmínky jsou každý rok přísnější,“ dodává starosta.

Radost letos mají také v Nechanicích, město z královéhradeckého okresu se v kategorii nad dva tisíce obyvatel stalo Skokanem roku.

SÍŇ VÍTĚZŮ

Obce, které jsou dlouhodobě v třídění odpadů úspěšné, jsou zařazeny do Síně vítězů. Tam organizátoři soutěže Čistá obec umisťují ty, které se dva roky po sobě dostaly na první, druhé nebo třetí místo. Dva roky pak nejsou tito úspěšní účastníci zařazeni do hodnocení. Letos se Síň slávy týká jen kategorie měst nad dva tisíce obyvatel, kde se to povedlo Hostinnému a Vrchlabí.

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY ELEKTROWIN A ASEKOL

Už tradičně je vyhlášení vítězů Čisté obce spojené s oceňováním těch nejlepších také v rámci kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. V případě ELEKTROWINU jde o zpětný odběr velkých a malých elektrozařízení, zařízení pro tepelnou výměnu a malé telekomunikační či IT přístroje. ASEKOL se pak zabývá sběrem drobného elektra, spotřební elektroniky, hraček a lékařských přístrojů.

V rámci kolektivního systému ELEKTROWIN vyhrála kategorii do dvou tisíc obyvatel obec Vysokov, kategorii nad dva tisíce obyvatel pak město Nechanice. Udělovala se i speciální cena ELEKTROWINU, která putuje do města Dobruška.

U ASEKOLU byla v kategorii do dvou tisíc obyvatel nejúspěšnější obec Hejtmánkovice. Prostřední kategorii určenou pro sídla mezi dvěma a pěti tisíci obyvateli opanovalo město Sobotka, mezi největšími sídly nad pět tisíc obyvatel pak prvenství patří městu Vrchlabí. Také ASEKOL uděluje speciální cenu, ta letos patří městysi Nový Hrádek.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu