Na krajských silnicích se zvýší bezpečnost provozu

  • 6. dubna 2022,
  • 23:53

Pravděpodobně každý řidič si ve vztahu k silnicím přeje, aby byly v pokud možno co nejlepší kondici a jezdilo se po nich plynule a pohodlně. O to se na těch regionálních stará Správa a údržba silnic Pardubického kraje, prostřednictvím které samospráva investuje do silnic II. a III. třídy stovky milionů korun ročně. Ovšem důležitá je i bezpečnost účastníků silničního provozu, kteří se třeba kvůli vlastní řidičské chybě mohou dostat do nepříjemné situace.

Reklama

Přestože to pro ně představuje starosti i finanční náklady navíc, připojili se proto silničáři Pardubického kraje k projektu BESIP, který je organizační složkou MD ČR, dopravní policie, Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, který má bezpečnost na vybraných úsecích silnic zvýšit.

Moderní auta mají mnoho nejrůznějších systémů eliminujících případná lidská pochybení. Podobně je možné vybavit i moderní silnici, která díky stavebnětechnickým opatřením může zabránit dopravní nehodě, snížit jejich pravděpodobnost nebo alespoň zmírnit její následky. „Jedná se v podstatě o to, vybrané nebezpečné úseky silnic označit, stavebně technicky upravit. Například vybavit opticko-akustickými prvky, které řidiče upozorní na nebezpečí, případně prvky, které například sníží riziko smyku,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Otázky bezpečnosti silničního provozu nepatří mezi úkoly silničářů, jejich garantem je v první řadě ministerstvo vnitra a policie. Přesto Pardubický kraj a jeho správa a údržba silnic přivítaly možnost připojit se k projektu, který si klade za cíl zvýšit bezpečnost na regionálních komunikacích.

LIDSKÉ ŽIVOTY JSOU NEJCENNĚJŠÍ

Princip projektu je prostý. Na základě dat, kterými disponuje policie, byl vytvořen seznam rizikových úseků na silnicích II. a III. třídy v jednotlivých krajích České republiky. Regionům, které se připojí, poskytne Státní fond dopravní infrastruktury ČR pětaosmdesátiprocentní příspěvek na stavebnětechnická opatření ke zvýšení bezpečnosti vybraných nehodových lokalit. Maximální výše celkové podpory na všechny schválené akce přitom činí 15 milionů korun. Částka bude ještě navýšena o zhruba 15 %, tj. o 2,6 mil. Kč z krajských zdrojů.

Pro krajské silničáře znamená zapojení se do projektu vedle patnáctiprocentního spolufinancování zároveň také očekávatelné budoucí náklady na údržbu vybudovaných technických opatření. Přesto této možnosti využili. „Lidské životy jsou to nejcennější, co se pohybuje na komunikacích. Plechy a hmotné škody jsou až druhořadé,“ poznamenává senátor a první náměstek hejtmana Pk Michal Kortyš. Ze seznamu čítajícího desítky míst v kraji Pardubický kraj a správa a údržba silnic vybrala ty, které se letos mohou projektovat a realizovat. Schválených má šestnáct lokalit, čerpat může plnou výši podpory, tedy patnáct milionů korun.

Ještě během letošního roku by se na třinácti úsecích silnic II. třídy a na třech úsecích silnic III. třídy v Pardubickém kraji měly objevit technická opatření, jejichž cílem bude snížit nehodovost. „Nejedná se o fyzické překážky, protože zákon neumožňuje umísťovat retardéry na silnice II. a III. Třídy. To je možné pouze na místních a účelových komunikacích,“ konkretizuje možnosti ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Němec. „Většinou se tak bude jednat o dopravní značení upozorňující řidiče na úsek častých dopravních nehod, za kterým následuje úprava povrchu, která je obvykle i barevně odlišná, má náležité fyzikálně-mechanické vlastnosti. Jde tedy třeba o drsnost povrchu vozovky.“ Zároveň je řidičova pozornost zvýšena i vodorovným dopravním značením, šoférům dobře známým takzvaným opticko-akustickým prahem. Pro každý úsek je přitom vybraná nejvhodnější kombinace opatření, která je na daném místě použitá.

Vybrané a schválené úseky, na kterých se projekt bude v průběhu letošního roku realizovat, jsou rozprostřeny po celém území Pardubického kraje. Namátkou se jedná o silnice v krajském městě, v Chrudimi, Vysokém Mýtě, Moravské Třebové nebo například v Dolním Újezdu, Městečku Trnávka nebo Hradci nad Svitavou.

PROJEKT BUDE POKRAČOVAT

Projekt ale není jednorázovou záležitostí, stát na něm s kraji a jejich správci komunikací bude spolupracovat v horizontu několika let. „Akce, na kterých se letos bude fyzicky pracovat, byly vypsány loni, tento rok se to bude opakovat,“ říká náměstek ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Antonín Jalůvka. „Postup bude stejný. Ze seznamu se vyberou úseky, projdou schválením a příští rok by se na nich pracovalo.

Silničáři považují projekt za velmi pozitivní, přestože od nich vyžaduje velké nasazení a finanční náklady navíc. „Považujeme tuto otázku za společensky velmi důležitou věc. Kdyby to mělo zachránit jeden jediný lidský život, tak se to vyplatí,“ dodává ředitel Němec.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu