Stavět se budou přivaděče, chystají se mosty

  • 8. června 2021,
  • 14:28

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je často vnímaná pouze jako organizace, která má za úkol uklidit v zimě sníh z vozovek, během letní sezóny je opravit a případně se starat o zeleň v okolí komunikací. Ovšem jedním z důležitých pilířů činnosti této společnosti jsou stavební investice v rámci silniční sítě Pardubického kraje. Po začátku stavební sezóny je právě tahle část práce v popředí. Ani celospolečensky problematická situace, která nastala společně s epidemií koronaviru, totiž budování nových dopravních cest nezastaví.

Reklama

A zatímco stavební dělníci jsou už venku v pilné práci, neméně intenzívně se v kancelářích připravují díla, do kterých se pustí až napřesrok. „To máme v plánech třeba výměnu lan volného předpětí na pardubickém mostu Pavla Wonky,“ prozrazuje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Tato velká investiční akce nás čeká až následující stavební sezónu, protože letos se v Pardubicích rekonstruuje nadjezd Kyjevská u nemocnice a při uzavírce dvou důležitých komunikací by hrozil kolaps dopravy ve městě.“ Odložit, a to až do roku 2023, museli silničáři rekonstrukci dvou mostů v Mněticích. Oprava přemostění řeky Chrudimky a sousedního náhonu je ale připravená.

MOSTNÍ PROVIZORIUM V ŘEČANECH

Další z velkých mostních staveb čeká krajské silničáře v Řečanech nad Labem. Výstavba nového mostu tady začne pravděpodobně v roce 2022, už letos ale tady dojde k umístění mostního provizoria, na jehož nájem aktuálně běží výběrové řízení. Kraj zároveň hledá způsob spolupráce se státem, který by mohl s náročným projektem pomoci. „V tomto případě vnímáme určitý veřejný zájem, který by stát mohl motivovat,“ přibližuje Michal Kortyš. „Jednak je nový most důležitý pro budoucí zesplavnění Labe, jednak je to i zájem na odstranění pilíře z vodního toku, kde tvoří překážku při záplavách a zátopách.“ Dalším je i zvýšení bezpečnosti provozu v podobě oddělení provozu vozidel od chodců a cyklistů. To, že most je v těsné blízkosti kladrubského hřebčína, který je národní kulturní památkou a už dva roky také figuruje na seznamu kulturního dědictví UNESCO, není potřeba jako důvod zdůrazňovat. „Stavební náklady na nový most jsou odhadovány na sto šedesát milionů korun, nyní se hledá model a rozdělení financování mezi krajem a státem,“ říká k tomu ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

A CO LETOS?

V průběhu letošní stavební sezóny je v běhu nebo v plánu více než stovka větších silničních investičních akcí. „Jde buď přímo o nové stavby nebo o velké opravy,“ upřesňuje Němec. Na zlepšení krajské silniční sítě jsou tento rok připraveny stovky milionů korun. „Je připravená částka 1,2 miliardy korun, ze které jsou zhruba čtyři stovky milionů běžné provozní prostředky na zimní a letní údržbu a několik desítek milionů jde do nesilničního majetku. To je například stavba skladového hospodářství na cestmistrovství v Moravské Třebové. Všechny ostatní peníze jdou do staveb,“ rozpočítává šéf silničářů.

TŘETINA MILIARDY DO PŘIVADĚČŮ

Pardubický kraj a jeho silničáři mají v letošním plánu velké projekty. Jen v rámci budování přivaděčů k budoucí dálnici proinvestují 330 milionů korun. „Stavět se bude z Litomyšle směrem ke Sloupnici, budovat se bude také od Libchav směrem k Chocni a zahájit bychom také chtěli obchvat Rokytna,“ vyjmenovává náměstek hejtmana Kortyš. U Rokytna se bude čekat na zemědělskou sklizeň, po ní proběhne záchranný průzkum archeologům, kterým už byla lokalita předaná, pak by se poprvé mělo kopnout do země. A právě obchvat Rokytna by se měl stát nejvýznamnější stavbou, která letos bude zahájená.

Velmi důležitými investicemi, které letos na silničáře čekají, jsou také opravy komunikací po ukládání infrastrukturních staveb jako jsou vodovody a kanalizace. „Jedna z největších se první etapou rozeběhne letos,“ říká ředitel Miroslav Němec. „Bude to na silnici z Borové do Oldříše, kde je celkem v plánu jedenáct etap. Druhá velká stavba takového typu je v Kunčině, kde se bude za desítky milionů korun opravovat silnice po stavbě kanalizace.

VE STÍNU COVIDU

Naplánované práce je na silnicích v Pardubickém kraji víc než dost, výrazně ovlivnit by ji neměla ani doznívající pandemie. Ta se vůbec nedotkne funkčnosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která už loni na začátku jara přijala přísná opatření, díky kterým v podstatě nebyla onemocněním zasažena. Vliv ale přece jenom má. „Problém máme s institucemi a úřady, kterým pronikavě klesla kapacita, což významným způsobem prodloužilo termíny dodání písemností a potřebných povolení,“ konstatuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Podle něj světová pandemie ovlivnila i dodávky některých materiálů, zejména zahraničních. A potíže mají i dodavatelé stavebních prací, kterých se výrazně dotknul nedostatek agenturních pracovníků. „Zásadní problém, který by měl dopad na naší výstavbu, ale nemáme,“ uklidňuje Němec. Výhodou Správy a údržby silnic Pardubického kraje je v tomto směru poměrně rozsáhlé portfolium spolupracujících stavebních firem. Tím, že silničáři nespolupracují jen s několika dominantními dodavateli, mají dostatečný prostor řešit případné potíže.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu