Silničáři řeší havárii opěrné zdi na hranici Pardubického kraje

  • 26. března 2021,
  • 11:55

Letošní velmi náročná zima s mnoha mrazivými cykly se výrazně podepsala na opěrné zdi u Šubířovského potoka na silnici spojující blízko Jevíčka obec Jaroměřice s nedalekým Šubířovem. Přímo do koryta vodního toku se zřítily zhruba čtyři metry zdi, která je hranicí mezi potokem a silnicí. Správa a údržba silnic Pardubického kraje začala situaci okamžitě řešit a připravuje se na velkou opravu. Přestože se jedná o silnici III. třídy na samé hranici kraje, je z hlediska dopravy, především veřejné autobusové, důležitou spojnicí.

Reklama

Nejdříve bylo nutné zajistit na silnici bezpečnost, takže inkriminovaný úsek byl označen, byla tady snížena rychlost vozidel a vozovka zúžena s vyznačením přednosti v jízdě protijedoucích vozidel. Situaci totiž navíc komplikuje fakt, že na místo havárie opěrné zdi navazuje zatáčka na výjezdu ze zalesněného úseku.

Potůček je v přímém kontaktu se silnicí, takže je velmi složité provést na místě nějakou provizorní opravu,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „V úvahu musíme brát zároveň to, že je tady v blízkosti vodní zdroj a není proto možné omezit průtočný profil koryta potoka.

VELKÁ VODA HROZÍ PODEMLETÍM

Situaci je nutné v relativně krátkém časovém horizontu vyřešit. „Tuto silnici využívají nejenom místní s osobními automobily, případně zemědělci se svou technikou, vede po ní i autobusová linka,“ připomíná 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. Vyšší hladina vody v potoku totiž hrozí podemletím silničního tělesa a pokud by došlo k zátrži na obou stranách vozovky, nezbyl by ani uprostřed silnice jízdní pruh v předepsané šířce. „Správa a údržba silnic Pardubického kraje zadá projekční práce na opravu tak, aby byla hotová během letošní stavební sezóny,“ doplňuje Kortyš.

ZEĎ, MOŽNÁ I MOST

Už při prvotním ohledání krátce po havárii bylo zřejmé, že kromě zřícené opěrné zdi je poškozená i římsa mostku. Pod ním Šubířovský potok protéká z jedné strany silnice na druhou. „Součástí důkladného posouzení havárie bude i mimořádná diagnostika mostu, kterou provede specializovaný mostní technik,“ říká ředitel silničářů Němec. Prohlídka ukáže, zda bude nutná i rekonstrukce mostního tělesa nebo bude stačit jen jeho sanace. To samozřejmě výrazně ovlivní výši finančních prostředků, které bude muset Pardubický kraj do nápravy následků havárie investovat. „Když bude nutné opravovat zeď i s mostem, budeme muset najít šest a více milionů korun, pokud se bude jednat pouze o znovupostavení opěrných zdí, bude pravděpodobně stačit přibližně třetinová suma,“ konstatuje náměstek Kortyš, který má dopravu v samosprávě Pardubického kraje na starosti.

OMEZENÍ NENÍ PROBLÉM

Zřícená opěrná zeď naštěstí omezuje provoz na silnici, která má poměrně malý dopravní význam. Dočasné zúžení vozovky tady nijak nekomplikuje dopravu a komplikovat ji nebudou ani chystané stavební práce na opravě zdi a případně mostu nad Šubířovským potokem. Velký problém by ale s ohledem na autobusovou linku způsobila případná nutná celková uzavírka.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu