Na silnice má od státu přijít čtvrtmiliarda

  • 7. ledna 2021,
  • 8:43

Přibližně dvě třetiny finančních prostředků, se kterými pracuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pochází z dotačních zdrojů. Dotační politika je tak pro organizaci doslova životně důležitá, proto společně se svým zřizovatelem, kterým je Pardubický kraj, věnuje této oblasti značnou pozornost.

Reklama

Pokud se hovoří o dotacích, většinou je to ve spojitosti s evropskými fondy. V oblasti dopravy je to především Integrovaný regionální operační program, který je zdrojem prostředků zejména přímo pro Pardubický kraj. Ten je u infrastrukturálních investic stavebníkem a Správa a údržba silnic Pardubického kraje přispívá v rámci součinnosti s představebním průzkumem. „U patnácti velkých staveb jsme provedli rešerši majetkoprávního záboru, který je potřeba k vypořádání staveb,“ říká ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK

Dotační politika ovšem nejsou jen evropské fondy. Jedním z velmi významných zdrojů prostředků, které putují na zlepšení kvality krajské silniční sítě, jsou finance získané ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Tyto peníze přijdou do Pardubického kraje i v příštím roce,“ potvrzuje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. „Po rozpočítání na jednotlivé regiony by na nás mělo připadnout zhruba 250 milionů korun.

Regiony dlouho bojovaly nejenom o státní příspěvek na opravy silnic II. a III. třídy, které na ně před lety právě stát převedl v silně podfinancovaném stavu, ale také o to, aby se příspěvek pravidelně opakoval. Tedy, aby o přiděleném peněžním objemu věděli s patřičným předstihem a mohly připravit příslušné projekty. Pravidelně se totiž o dotaci rozhodovalo až po začátku stavební sezóny a samosprávy musely připravovat zásobníky projektů, ze kterých pak podle přidělené částky vybíraly. Pro příští rok by se to ale podle náměstka hejtmana Kortyše mělo změnit. „Pokud mám správné informace, tak tento příspěvek státu má svou kolonku ve státním rozpočtu, je už tedy přidělený a jen musí přejít administrativně na SFDI, který pak peníze rozdělí jednotlivým krajům,“ konstatuje Kortyš.

POTVRZENÁ ČTVRTMILIARDA

Příslib, že státní příspěvek, ze kterého by do Pardubického kraje měla přijít čtvrtmiliarda, skutečně dorazí dali zástupci SFDI silničářům přímo na nedávném setkání sdružení správ a údržeb silnic v Pardubicích. „Ujistili nás, že o penězích bude rozhodnuto hned z kraje roku 2021,“ potvrzuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Ovšem i kdyby k tomu nedošlo, budou se očekávané peníze do silniční infrastruktury investovat. „Stavby stejně většinou zahajujeme dřív, než dorazí peníze. Musí se trochu riskovat,“ přiznává náměstek Kortyš. „Projekty máme případně kryté krajskými prostředky, nicméně v tomto případě vím, že peníze z fondu dorazí. Jsem optimista.

Kraj nemůže příspěvek ze SFDI využít na jakoukoliv stavbu ze zásobníku svých projektů. S tím ale pochopitelně počítá. „Existuje celá řada podmínek poskytnutí těchto peněz, nelze jimi hradit každou naši plánovanou stavbu. Zásobník projektů, které podmínkám vyhovují, ale dokážeme naplnit,“ dodává ředitel Němec.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu