V Hradišti po nové, příští rok i v Ohrazenicích

  • 7. ledna 2021,
  • 8:41

První etapu důležité investiční akce má za sebou Správa a údržba silnic Pardubického kraje na silnici spojující Staré Hradiště a Ohrazenice, čtvrť krajského města. „Byla to komplikovaná investice, na které se s našimi silničáři podílela společnost VaK Pardubice a obec,“ uvádí 1. náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Reklama

Oprava zdevastované silnice patří mezi zhruba devadesát velkých akcí, které v průběhu letošního roku krajští silničáři vedle stovek těch drobnějších řešili. V tomto případě před nimi stál úkol za provozu zrekonstruovat komunikaci, která je životně důležitá pro velké množství podnikatelských subjektů sídlících v její těsné blízkosti. A situaci znesnadňoval fakt, že se neopravovala jen silnice. „Stavba měla dvě etapy, v rámci jedné se pracovalo v celé trase na vodovodu, v rámci druhé se opravovala silnice spojující Staré Hradiště a pardubickou čtvrť Ohrazenice. Přitom bylo důležité po celou dobu zajistit dopravní obslužnost území,“ přibližuje náměstek Kortyš.

Při rekonstrukci se právě kvůli velkému využití nákladními vozidly vylepšily parametry stávající komunikace. „Šlo vlastně o přestavbu na vozovku pro nejvyšší stupeň zatížení,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V OHRAZENICÍCH NA JAŘE

Rekonstrukce se týká úseku od okružní křižovatky ve Starém Hradišti až po okružní křižovatku v Ohrazenicích. V první etapě, která skončila na podzim došlo na část vedoucí přes Staré Hradiště až po první zástavbu v Ohrazenicích. Druhá etapa, po které se do výborné kondice dostane i část vedoucí na území pardubického městského obvodu, je v plánu na jaře roku 2021. „Tam je v současné době pouze provizorně opravená rýha po vodovodu tak, aby byla silnice do doby rekonstrukce k dispozici řidičům,“ doplňuje ředitel Němec.

Zatímco občané ve Starém Hradišti a zdejší firmy už využívají komfortní komunikaci, v Ohrazenicích se na ní teprve těší. „Jsme rádi, že k tomu dojde,“ říká starosta Městského obvodu Pardubice VII Vítězslav Čapek. „Směřujeme k tomu už asi deset let. Tato silnice je krajská a my bychom ji rádi převzali do majetku města a stali se jejím vlastníkem.

NOVÁ SILNICE, NOVÝ VODOVOD

Stavbu činila složitější nejen nutnost zajistit firmám neomezený vjezd do jejich areálu, ale také souběžná výměna vodovodu. Tu místní velmi kvitují. „Je potřeba velmi poděkovat společnosti Vodovody a kanalizace, která kompletně vyměnila sítě pod vozovkou. Díky tomu se tady nebude muset dlouho kopat,“ prohlašuje starosta Čapek. Stavba ovšem byla velmi náročná na koordinaci jednotlivých prací a postupů. „Po levé straně vede starý vodovod, po pravé se budoval vodovod nový,“ vysvětluje šéf silničářů Miroslav Němec. „V blízkosti okružní křižovatky v Ohrazenicích byla startovní jáma propojující starý a nový vodovod. K jejich propojení mohlo dojít až po kompletním dobudování. Po vyhloubení do zhruba čtyř metrů a provedení technických prací došlo k provizornímu zasypání. Znovu jsme ji odkryli po skončení prací a teprve až následně jsme přistoupili ke zbudování definitivního povrchu vozovky.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu