Dopravní konference přitáhla do Pardubic špičky oboru

  • 18. září 2020,
  • 16:01

Setkat se, bilancovat, hodnotit dokončené a plánovat budoucí. Právě kvůli tomu se vždy na začátku září stává z Pardubic hlavní město dopravy, do kterého míří špičky z oboru na Dopravní konferenci. Její devátý ročník přivedl do města na soutoku Labe a Chrudimky snad všechny, kteří mají v tomto odvětví co říct.

Reklama

Jednou ročně se tady profesně setkat, to je skvělý nápad,“ prohlásil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. A setkání to bylo skutečně na vysoké úrovni. Po zdravicích „hostitelského“ hejtmana Martina Netolického, místopředsedkyně Senátu Miluše Horské a předsedy pardubické České komory autorizovaných inženýrů a techniků Radima Loukoty přišly přednášky těch nejdůležtitějších osobností dopravního odvětví.

MINISTR I ŠÉFOVÉ CENTRÁLNÍCH ORGÁNŮ

Online přenos umožnil vyslechnout si místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Ten se ve svém vstupu soustředil na strategii rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj. Již zmíněný náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš seznámil plénum se zásadními opravami, modernizacemi a výstavbou silnic II. a III. třídy v regionu. Seznámení s aktuální dopravní legislativou, zejména se zákonem o liniových stavbách, připravovanou na parlamentní půdě obstaral místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR Martin Kolovratník, na kterého navázal s tématem financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji do roku 2022 ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. Kdo se chtěl dozvědět podrobnosti o rekonstrukci a výstavbě státní silniční sítě v Pardubickém kraji, toho uspokojila přednáška generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Radka Mátla, o železničních stavbách ve východních Čechách pak hovořil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Pro Pardubický kraj velmi důležitou otázku rozvojových dopravních témat, jako je Dopravní uzel Pardubice nebo přivaděče k budované dálnici, pak probral ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Z řady dalších významných vystupujících zmiňme ještě Lubomíra Fojtů, který jako ředitel Ředitelství vodních cest hovořil o vodní infrastruktuře v Pardubickém kraji. „Konferenci navštívili a referovali na ní lidé, kteří reprezentují naprostou špičku centrálně zřizovaných organizací,“ pochvaloval si ředitel krajských silničářů Miroslav Němec. Ten zároveň kvitoval vize, se kterými jednotliví přednášející do Pardubic přijeli. „Pro následující dva až tři roky výhledu můžeme mluvit o tom, že do Pardubického kraje přijde na dopravní projekty řádově osmatřicet miliard korun, to je velmi příjemný pohled do budoucnosti.

SILNICE POŠKOZENÉ STAVBOU DÁLNICE

Dopravní konference vedle přednášek a diskuzí přináší také velký prostor pro neformální rozhovory, při kterých lze mnohé vyřešit. Pro Pardubický kraj je aktuálně velmi důležitou otázkou náhrada za silnice poškozené vlivem výstavby dálnice D35. I pro její budoucí zdárné řešení byla Dopravní konference přínosná. „Jádro pudla, které musíme dořešit, nejsou poškozené silnice, které byly stanoveny jako oficiální návozové trasy. To spočívá v silnicích, které doprava na dálnici poškodila a po kterých se jezdit nemělo,“ vysvětlil náměstek hejtmana Michal Kortyš. „Jedná se přitom o částku zhruba osmi set milionů korun.“ Kraj i jeho silničáři o tomto tématu intenzívně jednají prakticky už od začátku stavby. „Přímo na konferenci jsme o tom nyní mluvili s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury Hořelicou i ředitelem ŘSD Mátlem. Úspěch vidím v tom, že nemají problém s naším projektem, kterým kvantifikujeme škody způsobené na našich silnicích,“ upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Kladný přístup představitelů centrálních orgánů je příslibem před blížícím se jednáním o této věci na ministerstvu dopravy.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu