Reklama

Začala rekonstrukce přivaděče Choceň – České Libchavy

  • 1. dubna 2023,
  • 17:21

Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35. Na tuto komunikaci celostátního významu bude přivádět dopravu z Choceňska a Žamberecka, silnice je však důležitá i lokálně. Pardubický kraj proto letos zahájí její modernizaci ve dvou etapách, a to České Libchavy – Rozsocha a Choceň – Mostek. Poslední březnové pondělí předal Pardubický kraj stavební firmě první staveniště v části České Libchavy – Rozsocha.

Reklama

Podle sčítání z roku 2020 po silnici II/312 v úseku Choceň – České Libchavy denně jezdí zhruba 1800 vozidel v obou směrech, včetně nákladních aut. To samozřejmě znamená velké zatížení, komunikace je poškozena a je potřeba s jejím stavem něco udělat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. „Cílem modernizace dvanáctikilometrového úseku je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku a úprava míst, které lze v současné době považovat za nebezpečná či nepřehledná. V celé délce je zachováno stávající vedení silnice, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Stavbu jsme rozdělili na tři menší úseky, v letošním roce chceme začít a dokončit dva z nich. Celkem má podle smlouvy modernizace stát 204 milionů korun bez DPH, s financováním nám pomůže Státní fond dopravní infrastruktury, který poskytuje 100% dotaci.“

Za skutečně nevlídného počasí si dodavatelé převzali silnici, jejíž zhruba tři kilometry mezi obcí Rozsocha a Českými Libchavami už skutečně potřebují důkladný zásah. O něj se postará sdružení firem Chládek a Tintěra a Strabag. „Jedná se o kompletní modernizaci silnice, včetně podkladních vrstev, takže v některých úsecích nás čeká budování kompletní konstrukce vozovky,“ přiblížil na startu stavebních prací ředitel divize Silniční stavby společnosti Chládek a Tintěra Richard Čapek. Jeho slova doplňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec: „Rekonstrukce silnice je vedena v její stávající stopě, vedle její kompletní opravy dojde k vybudování prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. To znamená, že tu budou vybudovány vjezdové brány, dopravně-bezpečnostní prvky, značení a na některých místech dojde k mírnému narovnání oblouků zatáček.

PRVNÍ ETAPA ZA BEZMÁLA 50 MILIONŮ

Stavební firma nejprve v dubnu začne v části České Libchavy – Rozsocha. Práce na tříkilometrovém úseku mají stát 47 milionů korun bez DPH a skončit do konce letošního roku. Po předání stanoviště začaly nejprve přípravné práce, které ještě neovlivnily průjezdnost trasy. „Úsek bude v první fázi jen málo dotčen, jen bude probíhat kácení stromů,“ uvedl při předání staveniště Richard Čapek. „Uzavřený bude celý úsek od 3. dubna, a to z Českých Libchav do obce Rozsocha po křižovatku, která zůstane otevřená kvůli zachování dopravní obslužnosti.“ Řidičům tak po dobu stavby život zkomplikuje objížďka. Těch je v okolí bohužel víc. „V tomto prostoru do hry vstupují dvě stavby,“ upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Němec. „Jednou je do června trvající stavba Správy železnic, konkrétně práce na železničním koridoru mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Druhou je stavba na silnici druhé třídy mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí, která je financovaná z IROPu.“ 

LETOS I DRUHÁ ETAPA PŘIVADĚČE

V červenci následně kraj zahájí práce v druhé etapě Choceň – Mostek. Modernizace 3,5 kilometru silnice vyjde podle odhadů na 55 milionů bez DPH, dokončena má být do konce letošního roku. „V souvislosti s touto etapou se zároveň jedná o koordinaci s výstavbou mostu přes Orlici a se stavebními aktivitami Chocně, která ve městě provádí některé stavební práce,“ doplnil ředitel silničářů Miroslav Němec. 

Třetím a posledním úsekem plánované modernizace silnice II/312 je trasa Mostek – Rozsocha o délce 5,5 kilometru. Zde se s realizací počítá na rok 2024 a náklady dosahují podle smlouvy výše 87 milionů bez DPH. Stavba by se měla podle odhadů dokončit v příštím roce. 

HEJTMAN: OPRAVUJEME O ROK DŘÍVE

Jsme v kontaktu s kolegy ze samospráv z Choceňska a Žamberecka, víme, že stav silnice je kvůli velké dopravní zátěži špatný, a proto jsme vyšli vstříc připomínkám starostů a úsek Choceň – Mostek opravujeme o rok dříve, než bylo původně v plánu,“ dodal k jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb letošního roku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Modernizaci silnice komplikuje fakt, že v tomto území se nám sbíhají i záměry Správy železnic, vede tu objízdná trasa a letos se má ještě opravovat most v Chocni. Je tu hodně akcí na malém území, ale podařilo se nám najít se všemi partnery shodu a pokusíme se práce dokončit v co nejkratším termínu. Dojde nejenom k opravě povrchů, ale ke zvýšení bezpečnosti například osazením nových svodidel, obnově dopravního značení, úpravě křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí a u vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy je navržena vjezdová brána, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící vozidla.“

Reklama

Mohlo by Vás zajímat

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu