Reklama

Trutnov se chystá na uzavření

  • 11. února 2021,
  • 19:02,
  • Trutnov,
  • Redakce

Vláda rozhodla o uzavření tří okresů České republiky, které jsou nejvíce postižené pandemií onemocnění covid-19. Mezi dotčenými je i okres Trutnov. Opatření, která mají zamezit šíření pandemie, začnou platit od dnešní půlnoci. Mezi ta nejzásadnější patří omezení pohybu osob při vstupu nebo výstupu na území trutnovského okresu.

Reklama

„Nejedná se o hermetické uzavření okresu. Mělo by se našich běžných životů dotknout co nejméně. Je to snaha omezit mobilitu lidí, především těch, kteří přijíždějí do našeho okresu. Samozřejmě opatření myslí i na výjimky, tudíž lidé mohou cestovat za prací, do školy, za lékařem apod.,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Policie ČR bude na 36 stanovištích kontrolovat příjezdové komunikace do okresu. Zároveň bude kontrolovat například i horská střediska, zda přítomní lidé jsou zde oprávněni být. Namátkové kontroly budou probíhat i v prostředcích veřejné hromadné dopravy.

Usnesení vlády zavádí také opatření nosit jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování, v prostředcích veřejné dopravy, na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Klasické látkové roušky či šály a kapesníky nestačí. 

Vláda ČR proto rozhodla, že do trutnovského okresu zašle ze skladu státních hmotných rezerv 500 tisíc kusů ochranných ústenek. Jejich distribuci koordinují zaměstnanci krizových řízení jednotlivých ORP (Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí). Jakmile budou ústenky dovezeny na krizové řízení ORP Trutnov, budou přerozděleny jednotlivým obcím, jejichž starostové je dále rozdistribuují svým občanům. 

„Očekáváme dodávku 310 tisíc ústenek pro celé naše ORP, což vychází zhruba čtyři kusy na osobu. Tato mimořádná dodávka je především pro ty občany, kteří doma nemají dostatečnou zásobu,“ vysvětluje Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova. Konkrétně v Trutnově se zájemci o ústenky budou moci dostavit na některé z distribučních míst, kde se prokáží občanským průkazem, popř. rodným listem u osob mladších 15 let. Distribuční místa a časy budou upřesněny poté, jakmile ochranné prostředky dorazí.

„Chtěl bych občany požádat, abychom všichni zachovali klid. Situace není lehká, a proto je potřeba, abychom dodržovali vládní opatření. Na Trutnovsku nyní působí mobilní odběrové týmy, díky kterým odhalíme nakažené osoby a snad se nám brzy podaří šíření viru zpomalit. Zároveň budou během následujících dnů distribuovány ochranné roušky. Lidé mohou sledovat webové stránky města nebo jeho facebookový profil, kde budeme postupně zveřejňovat další informace o distribuci. Věřím, že společně tuto nelehkou dobu přečkáme,“ dodává trutnovský starosta.

Foto: ilustrační / Město Trutnov 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Trutnovsko

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu