Zahrajeme si na Ježíška! Rozdáváme 10 kusů luxusních hodinek

Na vánoční nadílku si musíme ještě skoro měsíc počkat, ale my jsme se rozhodli, že dárky budeme rozdávat už teď. Ve spolupráci s prodejcem autodílů www.iautodily.cz každý den obdarujeme jednoho šťastlivce luxusními hodinkami. Zapojit se může každý.


Reklama

Každý den od pondělí 25. 11. (včetně víkendu) soutěžíme o jedny luxusní hodinky. Stačí e-mailem na adresu soutez@iautodily.cz odpovědět na otázku, kterou najdete na facebookové stránce Východočeské televize. Každý den je jiná otázka.

Každý soutěžící může zaslat maximálně jeden e-mail denně. Dohromady je k dispozici 10 kusů hodinek, takže 10 hracích dnů. Soutěž končí v neděli 8. 12. 

Pravidla - Rozdáváme 10 luxusních hodinek

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání správné odpovědi formou e-mailu na kontakt: soutez@iautodily.cz na aktuální soutěžní otázku, která je zveřejněna na facebookové stránce Východočeské televize. Každý soutěžní den je nová otázka.

Doba trvání soutěže

Soutěž začíná vydáním příspěvku na sociální síti Facebook dne 25.11.2019 v 18 hodin a trvá do 8.12.2019 23:59. E-mail je možné zasílat od 18:00:00 hodin prvního dne vydání do 23:59:59 hodin posledního herního dne, což je 8.12.2019. 

Soutěžní e-mail/zpráva

Soutěžní e-mailová zpráva musí obsahovat správnou odpověď na zadanou otázku, jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt odesílatele. Každý odesílatel je oprávněn zaslat do soutěže pouze jednu e-mailovou odpověď denně.

Určení výherní zprávy

Každý den počínaje 25. 11. se soutěží o jedny hodinky. Ty vyhraje vždy správná odpověď na aktuální otázku zaslaná ten den. Pořadí vítězné otázky je určeno u videa na facebookové stránce Východočeské televize. Do soutěže jsou zařazeny jen e-mailové zprávy a jen ty, které obsahují správnou odpověď.

Zveřejnění výherce

Výherce bude zveřejněn na facebookových stránkách.

Předání výhry

Výhra bude výherci osobně předána zástupcem pořadatele v telefonicky domluveném termínu.

Další ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je VČTV, s.r.o, Semtín 80,
 2. 533 53, Pardubice, Česká republika (dále „pořadatel“).
 3. Za účastníka soutěže je považována osoba užívající e-mailovou schránku, ze které byla odeslána soutěžní e-mailová zpráva (dále „účastník“) 
 4. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni členové orgánů a zaměstnanci VČTV, s.r.o. a členové orgánů a zaměstnanci propojených osob. Nárok na výhru dále nevzniká osobám, které se za účelem získání výhry dopustily podvodného, nekalého či jinak protiprávního jednání.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 6. Ochrana osobních údajů je upravena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pořadatel v oblasti nakládání s osobními údaji nahlíží na soutěž jako na smlouvu. Účastí účastníka v soutěži se účastník zavazuje dodržovat pravidla soutěže, a to včetně úpravy nakládání s osobními údaji uvedenými níže. Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka nezbytné pro vyhodnocení soutěže a výhradně pouze za tímto účelem. Pořadatel není oprávněn využívat takto získané osobní údaje za jiným než v těchto pravidlech určeným způsobem. Bližší úprava nakládání s osobními údaji včetně práv a odpovědností pořadatele a osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávané, se řídí příslušnými vnitřními předpisy pořadatele. Pořadatel zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa účastníka, adresa elektronické pošty v případě zaslání soutěžní odpovědi tímto způsobem a telefonní kontakt, zaslaná tajenka a její výsledek vyhodnocení (správná x chybná odpověď). Osobní údaje jsou uloženy pořadatelem na dobu 2 let od data ukončení soutěže, po této lhůtě se v souladu s vnitřními předpisy skartují. 
 7. Součástí soutěže je též dokumentace a prezentace vítězů, která zahrnuje oprávnění užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho podobiznu, jméno, příjmení a město jeho bydliště v médiích (včetně internetu a sociálních medií), propagačních materiálech pořadatele a souhlasí s pořizováním a zveřejňováním zvukových, obrazových a zvukově-obrazových záznamů týkajících se účastníků soutěže, to vše pouze v souvislosti s touto soutěží a nejvýše po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 8. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze kontaktovat do 3 pracovních dnů, bude vítěz ze soutěže vyřazen a pořadatel provede slosování. Ze soutěže bude dále vyřazen ten výherce, který ve lhůtě tří pracovních dní neurčí adresu určenou k doručení výhry.  
 9. Výhry budou doručovány pouze na území ČR. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele, s výjimkou ustanovení bodu 8.
 10. Pořadatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s užíváním výher.
 11. Vyhlášené výsledky jsou konečné, bez možnosti odvolání, s výjimkou slosování dle bodu 8. 


Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Trutnovsko

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu