V Perníkové popelnici triumfovaly Čenkovice

Dříteč – V jaké obci či městě se v uplynulém roce nejlépe třídil odpad? Na to každoročně dává odpověď soutěž O Perníkovou popelnici vyhlašovaná Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Pardubickým krajem. Její jubilejní patnáctý ročník opanovala turisty oblíbená horská obec Čenkovice. Ta vedle vítězství ve své kategorii získala ve třídění odpadu v Pardubickém kraji za rok 2021 i titul Absolutního vítěze. Slavnostní vyhlašování výsledků se uskutečnilo v Dřítči u Pardubic.

Reklama

Oceňování úspěšných obcí a měst, jejichž obyvatelé svědomitě třídí odpad, se letos opět vrátilo do tradičního jarního termínu. Perníková popelnice se tak posunula zpět před konání konference Odpady a obce, kde jsou, mimo jiné, vyhlašovány výsledky celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici. Regionální vítězové tak mohou doufat i v dobré umístění na celostátní úrovni. „Loni se to povedlo Chocni, která vyhrála ve své kategorii Perníkovou popelnici a jako nejúspěšnější v celé zemi získala i Křišťálovou popelnici,“ připomněl radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. „Dnes zatím známe jen ty nejlepší v rámci Pardubického kraje, věřím ale, že se v konkurenci ostatních měst a obcí naší země neztratí.

V dobré výsledky věří i regionální manažer Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., Stanislav Dokoupil. „Obce v Pardubickém kraji patří tradičně v třídění odpadů k těm nejlepším. Většina lidí v našem regionu už separaci jednotlivých druhů odpadů považuje za naprosto automatickou. Ukazují to ostatně každoročně i čísla v našich statistikách,“ uvedl Dokoupil.

O soutěži

O pomyslné vavříny v soutěži O Perníkovou popelnici usilují automaticky všechny obce pardubického regionu zapojené do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Ten provozuje právě společnost EKO-KOM. Výsledky se hodnotí ve třech kategoriích, a to podle počtu obyvatel. Zvláštní ocenění získává Absolutní vítěz, tedy nejlepší město nebo obec bez ohledu na velikost. A také Skokan roku, jímž bývá sídlo, které v hodnoceném roce dosáhlo v třídění odpadu největšího pokroku.

Při hodnocení má největší váhu množství vytříděného papíru, plastů, skla a kovů v kilogramech na obyvatele za rok. Body navíc mohou města a obce získat, pokud sbírají čiré sklo, nápojový karton, kovy a papír i mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa. V rámci doplňkového hodnocení se počítá i to, když obec vykazuje účinnost tříděného sběru vyšší, než je celostátní průměr.

Obce do 300 obyvatel

Třídění odpadu evidentně dobře zvládají lidé z Choceňska. Samotné město Choceň se totiž loni stalo absolutním celostátním vítězem. V klání O Perníkovou popelnici za rok 2021 v kategorii nejmenších obcí skončily na třetím místě Plchovice. Je téměř symbolické, že ty leží v těsném sousedství Chocně a na začátku devadesátých let minulého století byly dokonce její součástí. O trochu lepší, než osmdesát plchovických obyvatel, byli občané Pusté Rybné, početně dvojnásobně velké obce ležící nedaleko Poličky. Za vítězem v kategorii nejmenších obcí musíme do hor. Najdeme ho nedaleko Jablonného nad Orlicí a jeho jméno rozhodně není neznámé milovníkům kopců a turistiky – jsou to Čenkovice. „Je to hlavně díky lidem, kteří jsou v tomhle směru uvědomělí a čím dál víc se snaží třídit. Odpadu je stále víc, tím víc se oni snaží,“ okomentoval výsledek obce v soutěži její starosta Josef Dostálek. Vstříc jim v tom jde i samotná obec, kde optimalizovali stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a starají se o jejich dostatečnou kapacitu. „Mám zkušenosti z okolních obcí, kde když už v kontejnerech není místo, tak lidé prostě třídit přestanou nebo odpad vyhodí jinde. I proto máme nasmlouvaný týdenní svoz.“ V Čenkovicích třídí občané sklo, papír, plasty, textil, jedlé tuky a oleje a drobný kovový odpad. Pro všechny tyto druhy odpadů mají lidé k dispozici sběrné nádoby na jednom místě.

Obce od 301 do 2 000 obyvatel

Na třetím místě v kategorii středních sídel skončily Libchavy, obec prakticky navazující na město Ústí nad Orlicí. Pomyslnou stříbrnou příčku obsadily Pastviny známé turisty oblíbenou přehradou. Mety nejvyšší pak dosáhly Helvíkovice, pětisethlavá obec v těsném sousedství Žamberka položená v údolní nivě řeky Divoká Orlice.

Obce nad 2 000 obyvatel

Kategorie měst a největších obcí patřila matadorům, pro které je dobré umístění v soutěži O Perníkovou popelnici už tradicí. Necelé tři tisíce obyvatel Opatovic nad Labem byly oceněny krásným třetím místem. První a druhé místo si pak mezi sebou oproti loňskému vyhlášení výsledků prohodila města Choceň a Holice. Vítěz minulého ročníku Choceň se umístil na druhé pozici, loni druhé Holice tentokrát vyhrály. „Čemu to přičítám? Rozhodně tomu, že se daří přesvědčovat občany o tom, že má smysl se zapojit do třídění odpadu. A samozřejmě také tomu, že jsme zavedli sběr separovaného odpadu, papíru a plastu, od jednotlivých domácností, které mají k dispozici nádoby na tyto komodity, stejně jako mají nádoby na bioodpad, které svážíme každý týden. A naopak jsme ustoupili od každotýdenního svozu směsného komunálního odpadu,“ vysvětlil důvody, které přivedly Holice k úspěchu, starosta Ondřej Výborný. „Mám velkou radost, že to občané dokázali, protože tento úspěch není města, ale právě občanů.

Absolutní vítěz a skokan roku

I nejmenší může dosáhnout největšího úspěchu. Důkazem je i letošní Absolutní vítěz soutěže O Perníkovou popelnici. Tím se totiž stala ze všech výše jmenovaných nejmenší obec, a to Čenkovice. Není divu, když na čistotu tady podle starosty Josefa Dostálka dbají a místní neváhají okřiknout někoho, kdo by chtěl v obci dělat nepořádek. „Budete se divit, ale je to tak. Jsou pozorní a řeknou, že takhle teda ne, nepořádek, ať si dělají někde jinde, ale ne u nás,“ potvrdil starosta Dostálek.

Skutečnost, že sousedství s úspěšným sídlem může být motivující, při letošním vyhlášení výsledků potvrdil Skokan roku. Největšího progresu ve třídění odpadu totiž dosáhli v Poběžovicích u Holic, které leží nedaleko vítězného města.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Pardubicko

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu