Reklama

V Královéhradeckém kraji nejlépe třídili v M. Úpě, Č. Dole a Hostinném

Uklizeno, všude pořádek a občané, kteří mohou být právem pyšní na svůj vztah k životnímu prostředí. To je společný znak měst a obcí umisťujících se v Královéhradeckém kraji na předních příčkách soutěže Čistá obec. Ta každoročně hodnotí, ve kterém sídle regionu během loňska nejlépe třídili odpad. Tentokrát se v téhle disciplíně nejvíc dařilo obyvatelům Malé Úpy, Černého Dolu a Hostinného. Zástupci vítězných obcí si ocenění převzali v pondělí v Novém Adalbertinu v centru krajského města.

Reklama

Soutěže Čistá obec se automaticky účastní všechny obce Královéhradeckého kraje zapojené do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů. Ten provozuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., která má k dispozici přesná data o množství vytříděného odpadu. „V oblasti odpadu považuji za zcela zásadní předcházení jeho vzniku. To ovšem není úplně možné, je tedy důležité vzniklý odpad třídit,“ říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek. „Mrzí mě, když v nádobách na směsný odpad vidím to, co tam nepatří, plasty, sklo, papír nebo bioodpad. Velmi rád se proto účastním předávání cen představitelům obcí, jejichž obyvatelé pochopili, jak důležité třídění je.

Drtivá většina obyvatel Česka má možnost odpady třídit. Do systému třídění a recyklace obalů je u nás zapojeno více než šest tisíc obcí a měst. „Počet aktivních třídičů se stále zvyšuje. Loni to bylo o dvě procenta, takže dnes můžeme říct, že tři čtvrtiny obyvatel naší země odpad třídí,“ hodnotí situaci regionální manažer společnosti EKO-KOM Jiří Záliš, který přidává další zajímavá data: „Každý obyvatel Česka za rok průměrně vytřídil téměř čtyřiadvacet kilogramů papíru, jednadvacet a půl kilogramu kovů, sedmnáct kilo plastů, patnáct kilogramů skla a skoro půl kilogramu nápojových kartonů. Z celkového množství obalových odpadů se podařilo využít více než osmdesát procent. Konkrétně 71 % prošlo recyklací, deset procent bylo využito energeticky.

Obce Královéhradeckého kraje si tradičně vedou dobře i v celorepublikovém srovnání. Ostatně krajské město je pravidelně hostitelem odborné konference Odpady a obce, kam se sjíždějí odborníci a zástupci samospráv z celé země řešit právě témata kolem třídění. Letos se v Hradci Králové 21. a 22. června uskuteční již 24. ročník této konference.

O SOUTĚŽI

Jak už bylo uvedeno, soutěže Čistá obec se automaticky účastní všechna sídla Královéhradeckého kraje zapojená do systému zpětného odběru a využití obalových materiálů. Aby měly všechny obce co nejspravedlivější podmínky, hodnotí se výsledky ve třech kategoriích, a to podle počtu obyvatel. Pro nejmenší obce je kategorie do tří set obyvatel, střední obce, městysy a malá města soutěží v kategorii do dvou tisíc obyvatel, města mají kategorii nad dva tisíce obyvatel. Cenu získávají tři nejlepší a v každé z kategorií také takzvaný Skokan roku, tedy obec nebo město, kde se meziročně občané v třídění nejvíc zlepšili.

KATEGORIE DO 300 OBYVATEL

Mezi nejmenšími obcemi Královéhradeckého kraje se na pomyslném bronzovém stupínku umístila Borovnička. Vesnička s ani ne dvěma sty obyvateli leží na samé výspě kraje nedaleko hranic s Libereckým krajem v oblasti Krkonošského předhůří na cestě mezi Dvorem Králové nad Labem a Vrchlabím. Druhé místo z loňského roku si zopakovaly Říčky v Orlických horách a pouze letopočet se měnil i na diplomu pro vítěze. Stejně jako rok předtím totiž loni nejlépe třídili obyvatelé Malé Úpy.

Skokanem roku se plným právem stala obec Tetín, kde se podařilo zvýšit množství vytříděného odpadu o více než sto padesát procent.

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL

Ze sídel, ve kterých žije mezi třemi sty a dvěma tisíci obyvateli, mohou mít radost z celkového třetího místa v Horní Olešnici. Obec proslulá jako naleziště polodrahokamů je oblíbeným turistickým místem. A je tedy jasné, že i kvůli svým návštěvníkům dbá o čistotu. To ostatně platí i pro její pokořitele na druhém a prvním místě. Loňskou stříbrnou příčku si zopakoval Adršpach, bronz z loňského vyhlašování přetavil lepším tříděním odpadů na letošní zlato městys Černý Důl. „Nemáme na podporu třídění žádnou kampaň, myslím si, že dobré výsledky jsou díky lidem, kteří u nás žijí a mají odpovědnost vůči přírodě. Máme krásné okolí a je na každém, aby to u nás bylo hezké i nadále,“ komentuje stabilně dobré výsledky v soutěži starostka Alena Purmová. „Už naši předchůdci vymysleli koncepci nakládání s odpady, která funguje a která šetří životní prostředí díky třídění. Navíc snižuje náklady na odpady.

Na sever Královéhradeckého kraje putuje vedle těchto tří cen pro vítěze kategorie i ocenění pro jejího Skokana roku. O více než polovinu zvýšili totiž množství vytříděného odpadu během roku 2022 obyvatelé obce Suchovršice, která leží přibližně sedm kilometrů od Trutnova.

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL

V kategorii měst si pro ocenění za třetí místo přišli zástupci Police nad Metují, která tak obhájila v soutěži Čistá obec své loňské umístění. Jen o pár bodů lepší byli obyvatelé města Vrchlabí, kterým patří příčka druhá. Ovšem nikdo tentokrát neměl šanci na více než čtyři tisíce Podkrkonošáků z města Hostinné.

I největší sídelní kategorie má svého Skokana roku. Ten se v běžném pořadí umístil na hezkém pátém místě, což by samo o sobě k převzetí některé z cen nestačilo. Ovšem v třídění zaznamenal v loňském roce největší progres ze všech, a tak si Kopidlno vyhlášení mezi nejlepšími zasloužilo.

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY ELEKTROWIN A ASEKOL

Součástí vyhlašování výsledků soutěže Čistá obec je tradičně i oceňování nejlepších obcí v rámci kolektivních systémů Elektrowin a Asekol. Ty zajišťují zpětný odběr všech skupin vysloužilých elektrozařízení.

U Asekolu byla v kategorii do dvou tisíc obyvatel nejlepší obec Kvasiny, v kategorii středních sídel mezi dvěma a pěti tisíci obyvateli město Sobotka a v kategorii nad pět tisíc obyvatel město Vrchlabí. Speciální cena za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v červených stacionárních kontejnerech v přepočtu na jednoho obyvatele byla za rok 2022 udělena městysu Nový Hrádek.

Kolektivní systém Elektrowin rozděluje pro soutěž sídla do dvou kategorií, klíčovou je hranice dvou tisíc obyvatel. Mezi menšími obcemi tady zvítězil městys Mlázovice, mezi městy pak Sobotka, která si tak pro cenu na pódium šla v případě obou kolektivních systémů. Také Elektrowin má svoji speciální cenu. Ta je udílena obci, která meziročně zaznamenala nejvyšší nárůst sběru elektrozařízení. Letos si ji tentokrát odvezli zástupci obce Vysoká nad Labem.

Více informací nejen o soutěži, ale i o dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ČISTÁ OBEC 2022“

Kategorie do 300 obyvatel

1. místo Obec Malá Úpa

2. místo Obec Říčky v Orlických horách

3. místo Obec Borovnička

Skokan roku Obec Tetín

Kategorie od 301 do 2 000 obyvatel

1. místo Městys Černý Důl

2. místo Obec Adršpach

3. místo Obec Horní Olešnice

Skokan roku Obec Suchovršice

Kategorie nad 2 000 obyvatel

1. místo Město Hostinné

2. místo Město Vrchlabí

3. místo Město Police nad Metují

Skokan roku Město Kopidlno

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ASEKOL

do 2 000 obyvatel Obec Kvasiny

2 000 – 5 000 obyvatel Město Sobotka

nad 5 000 obyvatel Město Vrchlabí

speciální cena KS ASEKOL Městys Nový Hrádek

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ELEKTROWIN

do 2 000 obyvatel Městys Mlázovice

nad 2 000 obyvatel Město Sobotka

Skokan roku Obec Vysoká nad Labem

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Hradecko

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu