Reklama

Velká letní soutěž s Televizí V1! Máme pro vás lety, vstupenky i pobyt

Televize V1 startuje velkou letní soutěž! Máme pro vás přichystané poukazy na lety elektroletadlem, balónem, větroněm i klasickým letadlem, romantický pobyt pro dva a také dvě vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové. Pokud se chcete do soutěže, která poběží až do konce prázdnin, zapojit, napište na e-mail soutez@v1tv.cz odpověď na otázku: „Kolikáté narozeniny oslaví letos v září Televize V1?“ K tomu ještě přidejte jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní kontakt. Výherní je celkově 50., 100., 150., 200., 300. a 400. e-mail. Každý den můžete poslat jeden. Kompletní pravidla najdete níže.

Reklama

Soutěžní otázka: Kolikáté narozeniny oslaví letos v září Televize V1? Nápovědu najdete třeba na YouTube. 

1. Vyhlašovatelem soutěže o šest cen – let elektroletadlem, let větroněm, let balónem, vyhlídkový let, romantický pobyt pro dva a vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové (dále jen „Soutěž“) je společnost VČTV. s.r.o., se sídlem Semtín 80, 5 33 53 Pardubice, IČ: 28846907 (dále jen „VČTV“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k VČTV a nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěže bude probíhat v období od 17. 7. do 31. 8. 2020. Na internetových stránkách http://vzpravy.cz je vyhlášena jedna soutěžní otázka. Úkolem soutěžících bude zaslat odpověď na soutěžní otázku e-mailem na adresu soutez@v1tv.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést „Letní soutěž“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno a příjmení zveřejněna na internetových stránkách http://vzpravy.cz.

4. Každý soutěžící může každý den zaslat do Soutěže pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Výherce soutěže je ten, jehož e-mail dorazí v pořadí na 50. (koncert Heleny Vondráčková), 100. (let větroněm), 150. (vyhlídkový let Cessnou), 200. (let balónem), 300. (romantický pobyt) a 400. místě (let elektroletadlem).

6. Správná odpověď na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://vzpravy.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiného než uvedeného zboží

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí VČTV ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. VČTV si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. VČTV si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči VČTV .

12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://vzpravy.cz.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Trutnovsko

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu