Reklama

Komplikace při stavbě přivaděčů dálnice D35

Pardubický kraj – Kontrolní den přivaděčů na dálnici D35 ukázal zpoždění stavby. U obchvatu Rokytna a obchvatu Dašic je ohrožený časový limit na dokončení. To samé platí u napojení Černé za Bory na Dašice. Podívejte se na reportáž Televize V1

Reklama

syn:

Miroslav Němec - ředitel SÚS Pardubického kraje

''Je to prostě způsobený tím, že u majetkoprávního projednání máme poměrně dost neočekáváných případů, které nejdou dotáhnout do konce. Konkrétně na obchvatu Dašic je problém s majetkoprávním vypořádáním s místní zemědělskou společností. Kde ten trvalý zábor neumožňuje v podstatě pokračování přípravy stavby a zejména zahájení archeologických výzkumů.''

asyn:

Problémy u Rokytna kraj vyřešil s majiteli a Správa a údržba silnic tak může na tomto místě pokračovat ve stavbě. Pokud se přivaděče opravdu nestihnou do otevření dálnice, doprava by se na ni připojovala přes stávající trasy. Urychlení bohužel není možné a Pardubický kraj se tak ocitá pod palbou kritiky. 

syn:

Martin Netolický - hejtman Pardubického kraje /

''To, že jsme vyšli vstříc státu a řešíme majetkoprávní záležitosti, které by za normálních okolností měl řešit stát, tak je spíš služba pro stát. To znamená, z našeho pohledu i ten harmonogram není nikterak opožděný z hlediska třeba čerpání peněz ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ty zásadní peníze do našeho kraje mají přijít v roce 21, 22, 23 a to jsou zrovna ta léta, kdy máme realizovat přivaděč Rokytno - Býšť, který by se měl stihnout řádně. Stejně tak jako napojení silnice 312 na Pardubice u mimoúrovňového napojení křížení v Dašicích.''

asyn:

Problém je i u nového trasování v oblasti Černé za Bory, kde se jedná o zemědělské pozemky, které jsou dosud používány. TK TV V1

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Pardubicko

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu